Offerte aanvragen

Nieuws

27 - Oct

Veilig en Gezond Werken voor de Timmerindustrie. De kosten voor de training worden door SSWT volledig vergoed.

Veilig en Gezond Werken

Vanuit de cao wordt geëist dat nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk een training op het gebied van arbeidsomstandigheden moeten volgen. Dit geldt uiteraard ook voor medewerkers die al langer in het bedrijf werken en uitzendkrachten die langer dan drie maanden in dienst zijn.

Programma

Tijdens twee dagdelen wordt onder andere aandacht besteed aan risico’s op de werkplek, de rechten en plichten van werkgever en werknemer volgens de arbeidsomstandighedenwet. Ook wordt de deelnemers bewust van het eigen handelen en hoe men arbo-risico’s kan beperken. In het geval van een in-company training wordt het bedrijf vooraf benaderd en gevraagd bedrijfsspecifieke input te leveren.

De kosten voor de training worden door SSWT volledig vergoed.

 

27 - Oct

BHV op zaterdag vanaf 1 januari 2021

Op onze buitenbouw locatie in Beverwijk starten wij met BHV cursussen basis en herhaling

18 - Oct

Steigerbouwcentrum Noord-Holland

Enige tijd geleden is de Richtlijn Steigers geactualiseerd. Daarmee dient zich ook een nieuwe scholingsstructuur aan die tegenwicht biedt aan de valse certificaten die momenteel in omloop zijn.
De nieuwe structuur geldt voor iedereen die steigers monteert en is sinds 1 januari 2017 in werking.
In de richtlijn steigers staan nu nieuwe eindtermen die nadrukkelijker inspelen op de praktijk en de eisen van vandaag.
De functies zijn dan ook anders ingevuld. In de nieuwe versie wordt nu een onderscheid gemaakt tussen hulpmonteur, monteur, 1e monteur en voorman.

Wij bieden de mogelijkheid om vakbekwaamheid te verwerven en aan te tonen, door het behalen van een persoonscertificaat. Deze opleiding concentreert zich op de theoretische en praktische techniek van de steigermontage.
De examens dienen zowel een oordeel te geven over de theoretische kennis als de praktische vaardigheid van de kandidaten. In de nieuwe eind- en toetstermen spelen ook gedragscomponenten een belangrijke rol. De branche stelt echter als voorwaarde dat de examens worden afgenomen onder het regime van persoonscertificering volgens ISO 17024. Om de kwaliteit van de certificering, de onafhankelijkheid en de uniformiteit van certificering te garanderen, wordt gewerkt met DNV-GL
Wij beschikken in Noord-Holland over een prachtige locatie die de bouw volledig nabootst en de praktijksituaties nog realistischer maakt!
1